MENTÖR VE KOÇLUK

Kendilerini tanımlamalarını ve bu tanımlamalar ışığında kendilerini güçlendirmelerini sağlayan beceriler ve tutumlar geliştirerek kişisel hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olma sürecidir.

KİŞİSEL GELİŞİM

Her zaman büyümeye ve gelişmeye odaklı hayatın içinde kariyerini, başarısını, ilişkilerini ve duygusal süreçlerini en iyi haliyle ifade etmesidir.

KUANTUM VE NLP

Evrensel sistemin işleyişine uygun bir düşünce siteminde bulunan kişiler, bedenen ruhen sağlıklı bireyler olurlar.

Mentör ve Koçluk

Yaşam koçluğu, koçluk sanatının bütününü kapsayan, insanların kendilerini tanımlamalarını ve bu tanımlamalar ışığında kendilerini güçlendirmelerini sağlayan beceriler ve tutumlar geliştirerek kişisel hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olma sürecidir.

Kişisel Gelişim

Kişisel gelişim kişinin hayatı içinde kendi sürecini gözlemlemesi ve yönetmesidir. Her zaman büyümeye ve gelişmeye odaklı hayatın içinde kariyerini, başarısını, ilişkilerini ve duygusal süreçlerini en iyi haliyle ifade etmesidir. Bir diğer deyişle kişisel gelişim; zorlu görünen ama bir o kadar da zevkli olan kişinin kendini tanıma ve mevcut potansiyelini en iyiye taşıma sürecidir.

Kuantum ve NLP

Kuantum Düşünce Tekniği, düşüncelerimizin madde üzerindeki etkisinden yola çıkarak; kendimizi tanımamızı, başkalarını anlamamızı, evrensel sistemin işleyişini fark etmemizi sağlar. Evrensel sistemin işleyişine uygun bir düşünce siteminde bulunan kişiler, bedenen ruhen sağlıklı bireyler olurlar.

Neuro Linguistic Programming (NLP- Sinir Dili Programlaması), 1970’lerde ABD’de Dilbilimci Richard Bandler ve Matematikci John Grinder tarafından geliştirilmiştir. Kişisel beceri ile yeteneklerin ortaya çıkarılması ve pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünme ve davranış süreçlerini bilinçli hale getirerek yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir çok teknik içerir. 

Çünkü sen, güldükçe güzel dünya…

Gözlerinle baktığını düşünüyorsun ama zihninden geçenlerle meşgulken önünde olanları göremezsin…
1 dk dur ve izle, manzarayı izle, olan biteni izle… 
Gözlerinle izle, kalbini dinle