Eğitimler

EĞİTİM 1

Kişisel gelişim kişinin hayatı içinde kendi sürecini gözlemlemesi ve yönetmesidir. Her zaman büyümeye ve gelişmeye odaklı hayatın içinde kariyerini, başarısını, ilişkilerini ve duygusal süreçlerini en iyi haliyle ifade etmesidir. Bir diğer deyişle kişisel gelişim; zorlu görünen ama bir o kadar da zevkli olan kişinin kendini tanıma ve mevcut potansiyelini en iyiye taşıma sürecidir.

EĞİTİM 2

Yaşam koçluğu, koçluk sanatının bütününü kapsayan, insanların kendilerini tanımlamalarını ve bu tanımlamalar ışığında kendilerini güçlendirmelerini sağlayan beceriler ve tutumlar geliştirerek kişisel hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olma sürecidir.

EĞİTİM 3

Kuantum Düşünce Tekniği kuantum fiziğinden esinlenilmiş bir hayatı okuma ve mutlu yaşama sanatıdır. 20. yüzyılın başlarında keşfedilen Kuantum fiziğinin ortaya çıkardığı yasalar ışığında yaşadığımız fiziki dünyayı ve bu dünyada yaşadığımız olayları anlamlandırmamızı sağlar. Tekrar eden düşüncelerimizi fark etmemizi ve bunları, sonucunda ne istediğimize bağlı olarak değiştirmemizi sağlar.

EĞİTİM 4

Neuro Linguistic Programming (NLP- Sinir Dili Programlaması), 1970’lerde ABD’de Dilbilimci Richard Bandler ve Matematikci John Grinder tarafından geliştirilmiştir. Kişisel beceri ile yeteneklerin ortaya çıkarılması ve pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünme ve davranış süreçlerini bilinçli hale getirerek yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir çok teknik içerir.